The Swedish Glaucoma Nicotinamide Trial
Site: Umeå universitet

Ögonkliniken Västerbotten

Ögonkliniken Västerbotten i Umeå finns belägen på Norrlands universitetssjukhus och är en länsöverskridande verksamhet. Här utförs olika synundersökningar, operationer samt behandling av ögat och dess sjukdomar.
Tillsammans med Umeå universitet - Institutionen för klinisk vetenskap, Oftalmiatrik, bedrivs kliniskt inriktad forskning om ögat och dess sjukdomar. I denna studie arbetar läkare och forskningssköterskor.

Gauti Jóhannesson


Christina Lindén


Steinþór Marteinsson


Martin Kristiansen

Erika Rasmusson


Sofia Berg, Josefine Friberg
& Jenny Sandström

Sofia och Jenny arbetar som forskningssjuksköterskor och Josefine är projektadministratör för studien.